Skip to main content

enova365 wersja 2210.2.2

20 października 2022

W dniu 20.10.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2210.2.2.

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce producenta.

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Business Intelligence, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja oraz Systemowym. Udostępniliśmy również nowy moduł jakim są Nieruchomości.

Nowy moduł enova365 Nieruchomości

Moduł umożliwia zautomatyzowanie i ułatwienie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. To w efekcie wpływa na zwiększenie ergonomii pracy i dostarcza informacje analityczne, dotyczące grupy środków trwałych: gruntów, budynków i budowli. Najważniejsze funkcjonalności modułu to:

 • Moduł umożliwia rejestrację nieruchomości o różnym typie: lokalizacje, budynek, budowla, obiekt tymczasowy, grunt (działka), konstrukcje, instalacje, kondygnacje.
 • System umożliwia rejestrację zdarzeń zaplanowanych oraz występujących incydentalnie, takich jak: badania techniczne, przeglądy, atesty, ubezpieczenia, konserwacje, kontrole czy awarie.
 • Moduł Nieruchomości umożliwia w ramach Instalacji ewidencjonowanie m.in. odczytów liczników mediów.
 • Moduł Nieruchomości umożliwia rejestrację umów najmu oraz przechowywania informacji o zmianach w zakresie przeznaczenia oraz powierzchni użytkowej.
 • Moduł daje możliwość rejestracji polis ubezpieczeniowych związanych z danym obiektem (np. budynek, budowla, instalacja) oraz możliwość rejestracji szkód związanych z daną polisą ubezpieczeniową.

 

 

Pozostałe zmiany w nowej wersji enova365:

 

W module Handel:

 • Nowe funkcjonalności umożliwiające zarządzanie gospodarką odpadami (BDO) zgodnie z Ustawą o odpadach z 14.12.2012 (z wieloma późniejszymi zmianami) wdrażającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19.11.2008 w sprawie odpadów. Przygotowano m.in. możliwość rejestracji karty ewidencji odpadu (KEO) oraz karty przekazania odpadu (KPO). Przygotowany został słownik kodów BDO oraz integracja systemu enova365 z bazą BDO.
 • Nowe funkcjonalności obsługujące Krajowy System e-Faktur. Wprowadzono m.in. opcjonalne umieszczanie numeru KSeF na wydruku faktury sprzedaży i zakupu, obsługę wielu kont KSeF przy wysyłaniu i pobieraniu faktur.

 

W module Produkcja:

 • Nowa czynność: „Sprawdź pokrycie” na liście dokumentów zleceń produkcyjnych, która weryfikuje stan pokrycia zapotrzebowania dla danego zlecenia.
 • Nowa lista w obszarze Produkcja o nazwie: „Rozliczenie zleceń”, za pomocą której można podejrzeć zestawienie kosztów oraz wystawionych dokumentów rozchodów (z uwzględnieniem ewentualnych korekt) do wybranego zlecenia produkcyjnego.

 

W module Business Intelligence:

 • Nowe możliwości analizy danych z obszaru kadrowo-płacowego. Umożliwiają m.in. analizę bilansu czasu pracy (ponad/poniżej normy), analizę kwot i składników wynagrodzeń w kontekście firmy, wydziałów i pracowników, analizę fluktuacji i przyczyn zwolnień oraz szczegółowe analizy nieobecności.

 

W module Praca Hybrydowa:

 • Nowa funkcjonalność ogólnosystemowego stopera, który może być uruchomiony z dowolnego miejsca w systemie. Stoper dostępny jest z poziomu każdej listy programu na systemowym pasku narzędziowym. Wprowadzona funkcja pozwala również śledzić czas pracy z zadaniem dzięki zegarowi wyświetlanemu na systemowym pasku narzędziowym. Po najechaniu na niego uzyskamy informację o nazwie zadania, z którym pracujemy, a po kliknięciu przejdziemy do formularza zadania. Funkcjonalność ta usprawni rejestrowanie czasów poświęconych na realizację zadań oraz poprawi ergonomię pracy.

 

 

Aktualności z enova365

enova365 wersja 2210.2.2

Wersja 2210.2.2 zawiera nowy moduł enova365 Nieruchomości - umożliwia zautomatyzowanie i ułatwienie części procesów związanych z zarządzaniem nieruchomościami. To w efekcie wpływa na zwiększenie ergonomii pracy i dostarcza informacje analityczne,…

enova365 wersja 2206.3.5

W wersji enova365 2206.3.5 dostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Kadry Płace i HR oraz Finanse i Księgowość (odsetki). Zaktualizowano wartości odsetek obowiązujące od 08.09.2022 r.

enova365 wersja 2206.3.4

W wersji enova365 2206.3.4 udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach Kadry Płace, Finanse i Księgowość. W Pulpicie Pracownika przygotowano serię wniosków związanych z wykonywaniem pracy w sposób zdalny.

Pulpity enova365 po ukraińsku

enova365 już jest gotowa na pracowników ukraińskojęzycznych. Pulpity oprogramowania są dostępne w j. ukraińskim. Zatrudniony pracownik może samodzielnie złożyć wniosek urlopowy, zgłaszać wyjścia służbowe czy rejestrować swój czas pracy, korzystając z…

enova365 wersja 2204.1.1

W wersji enova365 2204 udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Business Intelligence, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja.

enova365 wersja 2112.0.0

W wersji enova365 2112 udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku - tzw. Polski Ład, obsługa Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) i inne.

enova365 FAQ - najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy najczęściej zadawane pytania w enova365

enova365 wersja 2106.2.5

W dniu 3 września 2021 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2106.2.5. W wersji poprawiono błędy w modułach Handel, Produkcja, Księgowość oraz wersji enova365 HTML.

Wypłata na życzenie dzięki enova365 i symmetrical.ai

enova365 zintegrowana z symmetrical.ai - każdy dzień może być dniem wypłaty. Symmetrical.ai to nowoczesny benefit finansowy dający każdemu pracownikowi równy i sprawiedliwy dostęp do części wynagrodzenia za pomocą jednego kliknięcia.

System ERP enova365 wysyła JPK_V7 !

JPK_V7 to połączenie sprawozdawczości przesyłanej dotychczas do Ministerstwa Finansów w postaci deklaracji VAT oraz pliku JPK_VAT. Użytkownicy enova365 już od marca 2020 roku mają możliwość generowania nowego pliku JPK_V7. W ramach aktualnej…

Integracja enova365 i UDT

Urząd Dozoru Technicznego odchodzi od formy papierowej i mailowej na rzecz bezpośredniej integracji pomiędzy systemami UDT, a systemami usługobiorców. Firma Scapaflow zaimplementowała kompletne rozwiązanie służące do integracji API UDT, pomiędzy…