Skip to main content

Jak kontrolować koszty w firmie ?

Informacja naprawdę potrzebna menedżerom

Dlaczego koszty wciąż rosną ?

Trudno powiązać koszty z przychodem ?

Które działania są najbardziej kosztowne, a które najbardziej rentowne ?

Gdzie można oszczędzić, a gdzie trzeba dosypać kasy ?

Jeśli zarządzasz firmą w czasie kryzysu, to te pytania zadajesz sobie nieustannie. Dowiedz się, jak technologia pomoż Ci znaleźć odpowiedzi. Zacznij kontrolować koszty.

Rachunek kosztów, czyli jak liczyć wydatki ?

Informacja o kosztach jest kluczowa dla osób zarządzających w każdej firmie. Rewolucja informatyczna ostatnich kilkudziesięciu lat przyniosła wiele systemów gromadzących i dostarczających informacje menedżerom. Trzeba jednak pamiętać, że każde narzędzie można wykorzystać lepiej lub gorzej. 

Zbyt często rachunek kosztów sprowadzany jest do sumowania kosztów wytworzenia produktu. Ale koszt, który ma wpływ na rentowność, to całkowity koszt procesu. Dlatego powstało podejście zwane procesowym zarządzaniemi kosztami (ang. Activity Based Costing).

Co to jest rachunek ABC ?

Rachunek ABC to inaczej procesowe zarządzanie kosztami lub rachunek kosztów działań (ang. Activity Based Costing, ABC). Jego cechą jest założenie, że produkcja jest zintegrowanym procesem rozpoczynającym się od dostarczenia do zakładowym magazynów materiałów i części i trwającym aż do chwili, gdy produkt trafia do końcowego użytkownika. Obsługa jest również kosztem produktu, podobnie jak instalacja - nawet jeśli płaci za to klient.

Mówiąc bardzie formalnie, jest to metoda pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych) pozwalająca na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych (wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji), polegająca na powiązaniu zużycia zasobów z działaniami oraz działań z obiektami kosztowymi na podstawie stopnia ich wykorzystania. 

Wiele firm stosuje regułę: analizujmy to, ile kosztuje zrobienie czegoś, np. upieczenie chleba. W procesowym zarządzaniu kosztami badamy też, ile kosztuje niezrobienie czegoś, np:

  • czas postoju pieca,
  • czas oczekiwania na potrzebne surowce lub maszyny
  • koszt magazynowania gotowych wyrobów do chwili wysyłki
  • koszt transportu,
  • koszt reklamacji i zwrotów 

Koszty zaniechania, które nie są nigdzie księgowane, często mają znaczny wpływ na wyniki. Dlatego procesowe zarządzanie kosztami nie tylko umożliwia bardziej efektywną kontrolę kosztów, ale ma ogromny wpły na zyskowność firmy.