Skip to main content

Księga Pomocnicza dla operatora medialno-telekomunikacyjnego

Audytowalność i rozliczalność miliardów transakcji

Opis projektu

Przedsiębiorstwa chcące konkurować w warunkach cyfrowej rewolucji muszą przykładać dużą wagę do jakości danych i informacji będących podstawą do podejmowania kluczowych decyzji biznesowych

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmą, kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, audytorzy, inwestorzy, instytucje regulujące rynek oraz inni kluczowi udziałowcy potrzebują dostępu do odpowiednich i spójnych informacji. Brak danych lub błędne dane mogą skutkować błędnymi decyzjami, obniżeniem wiarygodności i utratą zaufania inwestorów.

Rozwiązanie, które wdrożyła firma Scapaflow Consulting wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Narzędzie pozwaliło na osiągnięcie wielu korzyści firmie świadczącym masowe usługi, w których liczba transakcji osiąga nawet wielomiliardowe poziomy.

Zwykły proces księgowania transakcji masowych wykorzystuje raporty lub interfejsy typu ETL, które agregują dane. Powiązanie agregatu z źródłowymi transakcjami jest często niemożliwe. Brak powiązania na poziomie pojedynczych transakcji utrudnia analizę i audyt.

Bez księgi pomocniczej proces zamykania miesiąca jest bardzo trudny, zwłaszcza u operatorów telekomunikacyjnych. Konieczność uzgodnienia danych i presja czasu powoduje, że początek miesiąca jest bardzo wymagający dla całego działu księgowości. Proces zamykania miesiąca anagażuje też wiele osób z innych działów, które muszą dostarczyć dane do uzgodnienia ksiąg. Jeśli w tym momencie nastąpi rozbieżność, np. wartość sprzedaży usług raportowana do zaksięgowania nie zgadza się z raportami analitycznymi takimi jak rejestr VAT, to   szukanie źródła rozbieżności może być pracochłonne i czasochłonne. Ignorowanie rozbieżności i zamykanie miesiąca bez wyjaśnienia naraża firmę na ryzyko problemów w przypadku audytu lub kontroli skarbowej

Dodatkową trudnością jest częstotliwość raportowania. W zwykłym podejściu raporty są wykonywane na koniec miesiąca, co musi być czynnością czasochłonną ze względu na ogromny wolumen danych. Wykorzystanie księgi pomocniczej umożliwia przyrostowe przetwarzanie danych do księgowania. Dane mogą być przetwarzane codziennie, co znacząco obniża ryzyko błędów w czasie zamykania miesiąca. 

Korzyści po wdrożeniu Księgi Pomocniczej

  • Zestawienie obrotów i sald z Księgi Głównej (GL) w pełni uzgadnialne rejestrem zdarzeń gospodarczych na poziomiepojedynczych transakcji
  • Idealne źródło do monitorowania wpływu pojedynczych transakcji na wynik finansowy i bilans
  • Ponieważ system przetwarza surowe dane, w każdym momencie możliwe jest wycofanie księgowań i ponowne zaksięgowaniezgodnie z poprawionymi regułami księgowania dowolnego zbioru pojedynczych transakcji
  • Graficzny moduł dekretacji (aplikacja w przeglądarce www) nie wymagający od użytkownika znajomości zagadnień informatycznych, a jednocześnie umożliwiający tłumaczenie danych na zapisy księgowe i rozliczeniow
  • Więcej wymiarów niż w planie kont GL: system umożliwia raportowanie i analizowanie księgowań wg dodatkowych wymiarów analitycznych w stosunku do planu kont GL, a więc możliwe jest uproszczone księgowanie w GL przy zachowaniu dostępu do bardzo szczegółowych informacji w Księdze Pomocniczej.
  • Drill down – dostęp do danych od ogółu do szczegółu. Każde księgowanie może być rozbite na dowolnie szczegółowy poziom detaliczny – aż do pojedynczych transakcji (zdarzeń gospodarczych).
  • Idealne rozwiązania do definiowania i monitorowania KPI dla przedsiębiorstwa
  • Pełna obsługa okresów księgowych połączona z możliwością raportowania cząstkowego w trakcie miesiąca – nie musisz czekać do zamknięcia miesiąca by znać kondycję biznesu
  • Możliwość połączenia z SAP lub z każdym innym systemem FK
  • Niezbędne rozwiązanie dla firm zorientowanych na strategiczną optymalizację biznesu