Skip to main content

Nowa wersja enova365 2404.0.0

W Module Handel:
•    Ceny i rabaty Dodano możliwość rejestrowania historii cen. Funkcjonalność związana jest z dyrektywą Omnibus i oparta o parametr na definicji ceny.
•    Umowy cykliczne Na dokumencie Umowy umożliwiono zarejestrowanie pozycji dwóch typów: usługi realizowanej cyklicznie i pozycji, której podstawą wyliczenia ilości jest odczyt z licznika.

W module Nieruchomości:
•    Nieruchomości Dodano nowy mechanizm rozliczeń najmów, odczytów liczników oraz usług obiektów nieruchomości.
•    Nieruchomości Na obiektach liczników w obszarze Nieruchomości dodalno pole Lokalizacja. Pozwoli to na określanie konkretnego umiejscowienia licznika, jeśli nie znajduje się on w lokalizacji nieruchomości nadrzędnej.

W module Praca Hybrydowa:
•    Rezerwacje stanowisk pracy Dodano możliwość graficznej rezerwacji stanowisk pracy.

W module Business Intelligence:
•    Raporty przestawne Rozbudowano funkcjonalność ustawień układu Raportu przestawnego o możliwość zapisu filtrowania. Powoduje to, że wartości ustawione w filtrze, zarówno z poziomu pola, jak i edytora filtrów, zapisywane są w układzie. 
•    Merytoryczne - obszar CRM Wprowadzono nowe modele danych dotyczące floty oraz przygotowaliśmy modele danych analizujące budżetowanie rozszerzone prowadzone w wariancie okresowym
•    Merytoryczne - obszar księgowy Wprowadzono domeny zbierające dane z preliminarza i jego rozliczenia.

W module Projekty i Budżetowanie:
•    Budżetowanie Dodano definicje budżetów, w których zebrano wszystkie parametry związane z budżetem.
•    Budżetowanie W definicji projektu dodano możliwość określenia listy definicji budżetów, według których będzie można tworzyć budżety pod dodawanymi projektami oraz oznaczenia jednej jako domyślna.
•    Budżetowanie Przy definicji budżetu dodano możliwość określenia czy parametry budżetu np. Sposób rozliczania, Typ okresu i Wariant rozliczania mają wynikać ściśle z wybranej definicji czy można je ustawiać bezpośrednio na tworzonym budżecie (parametr "Możliwa modyfikacja parametrów budżetu").
•    Budżetowanie Do nagłówka budżetu dodano symbol definicji.

W module Produkcja:
•    Ogólne Dodano nową bazę demonstracyjną o nazwie: "Produkcja zaawansowana", dedykowaną potencjalnym użytkownikom na zapoznanie się z funkcjonalnością modułu. 
•    Meldunki Na meldunku produkcyjnym dodano nową czynność: "Rozlicz materiały", która generuje dokumenty rozchodu dla posiadanych na magazynie materiałów, wskazanych na meldunku.
•    Zlecenia produkcyjne Dodano nową funkcjonalność wystawiania zleceń produkcyjnych do pozycji zamówień od odbiorców.
•    Zlecenia produkcyjne Dodano nowy obszar o nazwie: "Pozycje zleceń' w sekcji Realizacja produkcji.

Szczegółowy opis nowości do wersji 2404.0.0 znajdziecie Państwo w ulotce.