Skip to main content

Handel i Magazyn

enova365 Handel to nowoczesny system klasy ERP służący do zarządzania przedsiębiorstwem. Moduł ten służy do wystawiania dokumentów sprzedaży , zakupu oraz obsługi wielu magazynów. W module tym można tworzyć karty towarowe i usługowe. System jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych.

Wybrana funkcjonalność enova365 Handel: Towary i usługi, Przeceny okresowe, Kontrahenci, urzędy i banki, Sprzedaż i Zakup, Magazyn, Okresy Magazynowe, Wielomagazynowość, Przesunięcia magazynowe, Przypisanie towaru do magazynu, Zamówienia i oferty, Generowanie zamówień do dostawcy, Kompletacja, Elementy zarządzania łańcuchem dostaw, Kaucje, Deklaracja Intrastat, Relacje pomiędzy dokumentami, Urządzenia zewnętrzne, Obsługa drukarek fiskalnych, Integracja z terminalami płatniczymi, Integracja z e-sklepami, Raporty i wydruki, Raporty RKZ i KWS, Ewidencja VAT, Ewidencja dokumentów, Ewidencja Środków Pieniężnych, JPK, Umowy i faktury cykliczne, Wielooddziałowość rozszerzona, Korekty zbiorcze, Korekty dla rabatów okresowych, Zarządzanie gospodarką odpadami (BDO), Interface anglojęzyczny.

Finanse i Księgowość

enova365 Księga Handlowa – jestmodułem przeznaczonym do prowadzenia pełnej księgowości, pomaga wefektywnym zarządzaniu finansami, upraszcza procedury oraz maksymalnie automatyzuje czynności księgowe, umożliwia prowadzenie pełnej księgowości finansowej, w tym rejestrację transakcji, tworzenie bilansów, rachunków zysków i strat, schematów księgowych oraz raportów finansowych.  Pełna obsługa KSeF

Wybrana funkcjonalność enova365 Księga Handlowa: Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów oparta o plan kont, Rozliczenia podatku VAT, Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych, Rozliczenia podatku VAT metodą kasową, Rozliczenia VAT naliczonego wg struktury sprzedaży, e-Deklaracje, Deklaracje VAT-UE, Matryce dokumentów, Opis analityczny do dokumentów, Rozliczenia międzyokresowe kosztów, Noty korygujące, Bufor księgowań, Import dokumentów z zewnątrz do Księgowości, Księgowość oparta o plan kont, Schematy ksPełna obsługa KSeFięgowe, Podzielniki kosztów (Schematy podziałowe), Automatyczne przeksięgowania, Automatyczne rozliczenia kosztów, Definiowalne zestawienia księgowe, Ewidencja operacji kasowych i bankowych, Matryce zapłat, Kontrola rozrachunków, Rozrachunki w walutach obcych, Obliczanie różnic kursowych, Dokumenty rozliczeniowe (kompensaty, cesje, rozliczenia zaliczek, rozliczenia delegacji), Noty odsetkowe, Potwierdzenia salda, Wezwania do zapłaty, Split payment, RMK, Ewidencja pojazdów, e-sprawozdania finansowe, JPK, Biała lista podatników.

Kadry Płace i HR

enova365 Kadry Płace to system bardzo elastyczny, pozwalający na dowolne kastomizacje, tworzenie raportów i zestawień. Dzięki niemu możemy zarządzać np: prowadzeniem kartotek, rozliczaniem finansowym pracowników, prowadzeniem rekrutacji, rejestracją czasu pracy. Szereg dodatków pozwala rozbudować system do naszych wymagań. Umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi np: 4trans, płatnik. Szczególnie warta uwagi jest platforma internetowa Pulpit Pracownika i  Kierownika. To wygodne narzędzie samoobsługi pracowniczej. Umożliwia generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca o każdej porze, także z urządzeń mobilnych.

Wybrana funkcjonalność enova365 Kadry Płace: Deklaracje (PIT, ZUS, PFRON, e-deklaracje), Deklaracje GUS, Definicje własnych kalendarzy, Definiowalny mechanizm weryfikatorów normy i czasu pracy, Urządzenia zewnętrzne – czytniki RCP (Rejestratory Czasu Pracy), Automatyczne zaczytywanie plików txt z czytników RCP, Przeszeregowanie pracowników, Wielooddziałowość, Szkolenia BHP, e-dokumentacja pracownicza, Pracownicze Plany Kapitałowe, Kadry i płace/Czas pracy/Limity nieobecności, Mechanizm weryfikacji czasu pracy, Interface anglojęzyczny.