Skip to main content

Polityka prywatności

Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma Scapaflow Consulting Sp. z o.o.
 2. kontakt w sprawie Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych info.scapaflow@scapaflow.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do udzielenia informacji zwrotnej do wiadomości wysłanej po przez formularz kontaktowy.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Nie będziemy bez Pana/Pani wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.
 12. Dane osobowe, które przetwarzamy, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
 13. Używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę, śledzić użytkowników podczas przeglądania witryny i poprawiać użyteczność strony internetowej.