Skip to main content

Systemy billingowe dla telekomunikacji

Procesy billingowe oznaczają całość działań podejmowanych w celu zafakturowania usług i jak najszybszego pozyskania należności. To najbardziej krytyczny proces biznesowy decydujący o efektywności operacyjnej przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Sprawne i niezawodne systemy klasy „Billing and Revenue Management” są niezbędnym elementem wsparcia informatycznego.

Wspieramy następujące procesy billingowe:

  • Proces tworzenia nowych ofert i cykl życia Katalogu Produktów
  • Rejestracja zdarzeń podlegających wycenie
  • Wycena zdarzeń i rabatowanie
  • Fakturowanie
  • Zarządzanie metodami płatności i obsługa płatności
  • Zarządzanie należnościami (Account Receivables – A/R)
  • Reklamacje
  • Procesy ponaglające i windykacja
  • Raportowanie finansowe
  • Zabezpieczanie przychodów (Revenue Assurance)

W naszym zespole pracują osoby z doskonałą znajomością rachunkowości (certyfikowani księgowi), znajomością ustawy o VAT,  Prawa Telekomunikacyjnego, oraz przepisów o usługach regulowanych.